Zapisy

Zapisy

Zapisy są możliwe z wykorzystaniem serwisu evenea.pl

Opłata wpisowa

Wymagana jest opłata wpisowa w wysokości 10 zł netto (12,30 brutto).

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Czas zapisów

Zapisy trwają do 5 kwietnia 2018 roku. 

Ilość miejsc

W zawodach może wziąć udział najwyżej 50 uczestników.

Decyduje data pełnego zapisu (zapis + opłata wpisowa).

Faktury

Istnieje możliwość wystawienia faktur za opłatę wpisową. W tym celu należy uzupełnić dane w zamówieniu w serwisie Evenea. Faktura pro-forma oraz właściwa zostaną wygenerowane automatycznie.